Karta

Skivmässan håller till på Universum. Ingång via Aula Nordica.
Universums gränd 1, Universitetsområdet, Umeå.
Norr ifrån:
Ta nya E4 och sväng höger i rondell märkt Universitetet.
Söder ifrån: Ta nya E4 och sväng vänster i rondell märkt Universitetet.

Röd merkering på kartan Servicegränd är bästa inlastningsväg.

Besökare använder entrén till Aula Nordica.