Ta bussen till mässan.

Du kan ta vilken buss du vill till NUS (Norrlands universitetssjukhus).

Se mer på: www.tabussen.se